Kullinformation - V-kullen

Födda: 2018-05-10 Efter: Spinoys Midas
Antal: 1+3 Undan: Swea Kiki V Rooverehof

 

Kullstatistik
Hund Hd Ad Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Utställn. NW Rally.Lyd Agility Övrigt
Volt      u.a                  
Vitza                        
Vizzla                        
Volly                        
 
 
Stamtavla
 Korad 
 Spinoys Midas (T)
 DK AG&SPCH, IPOIII
 Unix Du Trieu De Leers (T)
 Ring 3
 Nimba Des Loups Makenzie (T)
 Saki Du Trieu De Leers (T)
 Korad
 Spinoys Kleopatra (T)
 Korad
 Newstory Neon (T)
 SE UCH, Korad
 Spinoys Hexa (T)
 SPH1
 Swea Kiki V Rooverehof (T)
 Se VCH , VH
 Krokasmedens Wolverine (T)
 Krokasmedens Gangster (M)
 Krokasmedens K.Myrra (M)
 A2

Kiki Van Het Davidshof (T)

 Amigho Van Het Davidshof (T)
 Dunja Van Het Davidshof (T)

 

MH
         
1a. Kontakt, hälsning        
1b. Kontakt, samarbete        
1c. Kontakt, hantering        
2a. Lek 1, leklust        
2b. Lek 1, gripande        
2c. Lek 1, dragkamp        
3a. Jakt, förföljande        
3b. Jakt, gripande        
4. Aktivitet,        
5a. Avst.lek, intresse        
5b. Avst.lek, hot/agg.        
5c. Avst.lek, nyfikenhet        
5d. Avst.lek, leklust        
5e. Avst.lek, samarbete        
6a. Överraskn., rädsla        
6b. Överraskn., hot/agg.        
6c. Överraskn., nyfikenhet        
6d. Överraskn., kvarstående rädsla        
6e. Överraskn., kvarstående intresse        
7a. Ljudkänsl., rädsla        
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet        
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla        
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse        
8a. Spöken, hot/agg.        
8b. Spöken, kontroll        
8c. Spöken, rädsla        
8d. Spöken, nyfikenhet        
8e. Spöken, kontakt        
9a. Lek 2, leklust        
9b. Lek 2, gripande        
10. Skott,        

 

MT

 
1
2
3
4
5
Samarbete Föremål/förare Koeff. 2
Leker ej/leker själv/kommer ej.
 
Leker själv/kommer efter lång tidsfördröjning/upprepade uppmaningar från föraren.
Leker själv - men kommer efter uppmaning.
Leker själv - men kommer tillbaka.
 
Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.
 
Samarbete Föremål/testledare Koeff. 4
Som ovan
 
Som ovan, men uppmaning av TL.
Som ovan
Som ovan
 
Som ovan
 
Gripa Ta tag 5 meter Koeff. 3
Griper ej/nosar på föremålet.
 
Griper försiktigt eller nyper.
Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar.
 
Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.
 
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
 
Gripa Ta tag 40 meter Koeff. 3
Som ovan
 
Som ovan
 
Som ovan
Som ovan

 
Som ovan

 
Gripa Hålla i 5 meter Koeff. 3
Griper ej
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.
 
Tuggar eller byter tag upprepade gånger.
 
Tuggar, byter tag vid något tillfälle.
 
Fast bett, håller i samtliga moment, alt. växlar till bättre bett 1 gång som bibehålls.
 
Gripa Hålla i 40 meter Koeff. 4
Som ovan
 
Som ovan
 
Som ovan
 
Som ovan
Som ovan
 
Gripa Slita dra 5 meter Koeff. 2
Håller ej, alt. kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.
 
Håller, men drar inte emot.
 
Växlar mellan att hålla och dra emot.
Drar emot till testledaren släpper.
 
Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper, alt. intensivt ruskande. ,

Gripa Slita dra 40 meter Koeff. 2
Som ovan
 
Som ovan
 
Som ovan
 
Som ovan

Som ovan
 
Förföljande Koeff. 2
Startar inte eller går inte in i banan.
Startar men avbryter.
Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.
Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka efter hand, fullföljer.
 
Startar med hög fart - målinriktad.
 
Förföljande Gripande Koeff. 3
Nonchalerar föremålet, alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på föremålet.
 
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
 
Griper direkt, släpper.
 
Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sekunder.
 
Uthållighet Koeff. 6
Framme, direkt tillbaka alt. går inte fram.
 
Framme, jobbar mindre än 30 sekunder.
 
Jobbar i 30 sek.
 
Jobbar i 60 sek.

 
Jobbar i 90 sek. hämtas av föraren.
Social självsäkerhet Koeff. 10
Ängslig, osäker - går ej att hantera.
Social osäkerhet i alla situationer.
Social osäkerhet i flera situationer.
 
Socialt säker i de flesta situationer.

 
Socialt säker i alla situationer.
 
Social nyfikenhet Koeff. 8
Undviker, skygg 
Överdrivet nyfiken, påträngande.
 
Neutral, låter sej klappas.
 
Besvarar när figurant bjuder.
 
Normalt nyfiken när anledning finns.
 
Socialt samspel Koeff. 8
Svarar ej på lekinviter.
 
Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta.
 
Svarar snabbt, svår att bryta.

Svarar på lek & lekinviter.
 
Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.
Handlingsförmåga Koeff. 10
Försöker inte lösa problemen.
Försöker endast kortvarigt eller med lite aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.
 
Löser uppgifter i de flesta situationer.
 
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.
,
Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
 
Anpassningsförmåga Koeff. 10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer.
Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer
Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning.
 
Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer.
 
Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.
Koncentration Koeff. 10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer ( kan utföra ovidkommande handlingar )
Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer
( kan utföra ovidkommande handling )
Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer ( 1-2 )
,
Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer
( 1-2 )
,
Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga moment.

Avreaktion Koeff. 10
Kan ej avreagera, alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sej.
Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt. lång tid i en enstaka situation.
,
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.
,
Avreagerar snabbt i alla situationer.
 
Minnesbilder Koeff. 5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden.
Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden 
Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.
 
Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.
 
Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
 
Rädsla Koeff. 4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv.
Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.
 
Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.

 
Står emot, undanmanöver, någon intensitetssänkning.
 
Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.
Aggressivitet Koeff. 3
Visar kvarstående aggression.
Visar stor aggression.
Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.
 
Visar liten aggression.
 
Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.
 
Nyfikenhet Koeff. 8
Går inte fram.
Lång tid med hjälp för att gå fram.
 
Går fram med hjälp.
,
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.
 
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
 
Skott
Avviker från platsen.
Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen.
Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.
Kontroll vid flera skott.
Ingen reaktion, kontroll första skottet.
 
Inponer-/ hotbeteenden
Strl i kropp,morr riktat mot TL bitintension
Stel i kropp,morr riktat mot TL
Stel kropp under hela hanteringen
Stelnar till under kort stund. Slappnar av
Inga imponer beteenden