Valpar planeras våren/ sommaren 2018

u: Swea Kiki v Rooverehof

Mh

Hd: B Ed: 0

Uppflyttad Hkl spår

Hane ej bestämd.

Vid intresse eller information kontakta

Linda tel: 070-2048007 el lindakorlen@gmail.com
eller
Lena tel: 0176-265124 : lena.ferm@tele2.se