Newstory Jeep (m)

RegNr:  S00003/2001
Kallas för:  Tamlin
Undan:  Newstory Drama
Efter:  Sabrefields Over the Sea
Kull:  J-kullen
Ägare:  Sara Andersson, Katrineholm

Anmärkning: Mentaltest:
HD:A AD:ua. Död 2005 Gk MH
 
Tävling: Utställning:
Gk hkl sph & sök