TJH Korad Newstory Jax (m)

RegNr:  S00002/2001
Kallas för:  Jax
Undan:  Newstory Drama
Efter:  Sabrefields Over the Sea
Kull:  J-kullen
Ägare:  Cicci Ersenius, Bergshamra

Anmärkning: Mentaltest:
HD:A AD:ua Gk MH, Korad, gk L-test, gk Tjh väktare
 
Tävling: Utställning:
Gk ekl sph, gk Tjh Bev HV Cert x 2, Bir Bis-bruks 3