Korad Newstory Jas (m)

RegNr:  S00001/2001
Kallas för:  Zeke
Undan:  Newstory Drama
Efter:  Sabrefields Over the Sea
Kull:  J-kullen
Ägare:  Lotta Dahlberg, Huddinge

Anmärkning: Mentaltest:
HD:A AD:ua Gk MH, Korad
 
Tävling: Utställning: