Korad Newstory Impulz

RegNr:  S33106/00
Kallas för:  Max
Undan:  Newstory Chevelle
Efter:  Fon de Clair Tarzan
Kull:  I-kullen
Ägare:  Magnus Persson, Borås

Anmärkning: Mentaltest:
Hd:A Ad:ua Gk MH, Korad
 
Tävling: Utställning: