LPI-II Newstory Henna
RegNr:  S11781/99
Kallas för:  Henna
Undan:  Newstory Dajm
Efter:  Marimicks Akai
Kull:  H-kullen
Ägare:  Katarina Rilegård, Täby

Anmärkning: Mentaltest:
HD:B-C, AD:ua Gk Mh, gk mentaltest
 
Tävling: Utställning:
Lp lydnkl I & II, lydnkl III, cp ekl sph, Cert ekl sök