Kullinformation - P-kullen
Födda: 2009-05-03 Efter: Unix Du Trieu De Leers
Antal: 4+4 Undan: Newstory Nezzie

 

Kullstatistik
Hund Hd Ed Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Utställn. Tjh. Rally lyd. Agility Övrigt
Plex A Ua Ua Mh   Korad   KL I   Ökl G        
Porsche C Ua Ua Mh                 Död -2011
Prinz A Ua Ua Mh  Korad  Hkl sph  KL III          Kastrerad
Prio A Ua Ua Mh   Korad Ekl sph, gk Hkl sök
gk IPO NS Sph
   Bkl VG        Kastrerad
 SÖKH II, SPH II
Pinja  A Ua   Mh   gk MT  Hkl sph Kl III          
Prazzla A Ua   Mh   Korad             Exp. Norge
Prima A Ua   Mh   Korad  Lkl sph  Elit      Nyb. kl    Gk doftprov eucalyptus
Puma A Ua   Mh   Korad  Hkl sph  Kl III  Bkl G    Forts.kl Ag.I,
Hopp II
 Avel, öga Ua

 

MH
  Plex Porsche Prinz Prio Pinja Prazzla Prima Puma
1a. Kontakt, hälsning 4 4  5 4 4 4 4 4
1b. Kontakt, samarbete 3 3  5 4 4 3 4 3
1c. Kontakt, hantering 3 3  4 4 4 5 4 3
2a. Lek 1, leklust 5 4  5 4 5 5 5 4
2b. Lek 1, gripande 4 5  5 4 3 3 3 4
2c. Lek 1, dragkamp 5 5  5 5 4 5 5 4
3a. Jakt, förföljande 4 4  5 4 1 3 5 4
3b. Jakt, gripande 3 4  5 5 1 3 2 5
4. Aktivitet, 3 3  4 3 3 4 3 3
5a. Avst.lek, intresse 3 3  3 2 4 4 4 4
5b. Avst.lek, hot/agg. 5 1  1 1 1 1 1 1
5c. Avst.lek, nyfikenhet 1 3  5 4 3 4 5 5
5d. Avst.lek, leklust 1 3  4 5 4 5 5 5
5e. Avst.lek, samarbete 1 3  4 3 4 3 5 5
6a. Överraskn., rädsla 3 4  1 2 2 3 1 2
6b. Överraskn., hot/agg. 1 3  1 1 1 3 1 2
6c. Överraskn., nyfikenhet 4 3  5 4 4 3 5 3
6d. Överraskn., kvarstående rädsla 1 1  1 1 1 1 1 1
6e. Överraskn., kvarstående intresse 1 3  2 1 1 2 3 2
7a. Ljudkänsl., rädsla 3 3  1 1 3 3 3 3
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet 5 5  5 3 4 4 1 5
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla 1 1  1 1 1 1 1 1
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse 1 3  2 1 1 1 1 1
8a. Spöken, hot/agg. 3 3  1 3 1 1 1 2
8b. Spöken, kontroll 3 5  3 3 4 2 3 4
8c. Spöken, rädsla 1 1  1 2 1 1 1 2
8d. Spöken, nyfikenhet 3 2  5 1 2 5 5 1
8e. Spöken, kontakt 4 4  4 2 4 4 4 4
9a. Lek 2, leklust 4 4  5 5 4 5 4 4
9b. Lek 2, gripande 3 3  4 4 3 5 3 3
10. Skott, 1 1  1 1 1 1 1 1