Kullinformation - N-kullen
Födda: 2006-04-10 Efter: Kogaråsens Kastor
Antal: 6+3 Undan: Newstory Kiwi

 

Kullstatistik
Hund Hd Ad Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Rallylyd. Utställn. Tjh. Agility Övrigt
Neon A Ua Ua Mh  Korad             Avel
Nero A Ua Ua Mh  Korad              Död-2014
Nestor A Ua Ua Mh  Korad   Kl I          Död-2014
Newton A Ua Ua Mh  Korad Hkl sph, Hkl sök Kl III         Avel, Pannus 2014
Nio A Ua Ua Mh  Korad Lkl sph           Avel, Hypotyreos-
2014
Norton A Ua Ua Mh  Korad              Död- 2014
Nezzie A Ua   Mh  Korad Ekl sph, Ekl sök Elit         Avel
Nikita A Ua   Mh  Korad Lkl sök  Kl II       Ag III  SE AG (HOPP) CH
Ninja A Ua   Mh  Korad HK1. FI BCH FI LCH RL.Champion ResCacib   Ag III Avel, BH, Exp

 

 
Stamtavla
Korad SUCH SBCH
Kogaråsen's Kastor
Korad SBCH
Newstory Dart
Korad
Fon de Clair Rémi
Korad Lp1
Newstory Bacardi
Lp1 Lp2 SUCH Korad SBCH
Kogaråsen's Flitiga-Flisa
Korad SUCH
Occra Brambax
Tjh Korad Lp1 SUCH LP2
Västra Solsidan's Axana
Korad
Newstory Kiwi
Korad
Falkvindens Urgosh

Urosh van Joefarm
Korad
Logan du Domaine du Tuquet
Korad Such
Newstory Chevelle
Korad Tjh SUCH SBCH SLCH
Renängen Magnum-Bonum
Korad Lp
Gisexp Cassandra

 

MH
  Neon Nero Nestor Newton Nio Norton Nezzie Nikita Ninja
1a. Kontakt, hälsning 4 4 4 3 4 3 4 4 3
1b. Kontakt, samarbete 3 3 3 3 3 3 4 2 3
1c. Kontakt, hantering 4 3 4 3 4 3 4 3 3
2a. Lek 1, leklust 4 4 4 4 5 4 4 4 4
2b. Lek 1, gripande 3 3 3 3 3 4 3 4 3
2c. Lek 1, dragkamp 3 5 4 5 5 3 4 3 4
3a. Jakt, förföljande 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3b. Jakt, gripande 5 5 3 5 5 3 4 4 4
4. Aktivitet, 3 2 2 2 3 4 2 4 2
5a. Avst.lek, intresse 4 4 3 3 3 3 4 3 3
5b. Avst.lek, hot/agg. 3 1 1 1 1 1 2 1 1
5c. Avst.lek, nyfikenhet 3 5 5 3 5 5 3 5 5
5d. Avst.lek, leklust 5 5 4 5 5 2 4 4 5
5e. Avst.lek, samarbete 4 4 2 5 5 2 2 4 3
6a. Överraskn., rädsla 3 1 3 1 2 2 3 3 1
6b. Överraskn., hot/agg. 3 4 2 1 3 1 3 1 1
6c. Överraskn., nyfikenhet 4 5 3 5 4 2 3 5 5
6d. Överraskn., kvarstående rädsla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6e. Överraskn., kvarstående intresse 1 1 1 3 1 1 1 1 1
7a. Ljudkänsl., rädsla 3 1 3 2 1 3 3 1 3
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet 3 5 5 5 5 5 5 5 4
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse 1 2 1 3 1 1 2 4 2
8a. Spöken, hot/agg. 3 1 3 2 3 2 3 3 1
8b. Spöken, kontroll 5 3 5 4 5 4 5 5 4
8c. Spöken, rädsla 3 2 1 2 1 2 2 1 1
8d. Spöken, nyfikenhet 3 1 5 4 5 4 5 5 5
8e. Spöken, kontakt 4 3 4 3 4 3 4 4 4
9a. Lek 2, leklust 4 3 4 4 5 4 4 3 4
9b. Lek 2, gripande 3 2 3 3 3 3 3 3 3
10. Skott, 1 1 1 1 1 1 1 3 1