Korad Newstory Nero

RegNr:  S31390/2006
Kallas för:  Nero
Undan:  Newstory Kiwi
Efter:  Kogaråsens Kastor
Kull:  N-kullen
Ägare:  Håkan Tegebro, Björklinge

Anmärkning: Mentaltest:
Hd:A Ad:Ua, Död 2014 Mh, Korad
 
Tävling: Utställning: