Korad Newstory Lyra
RegNr:  S24291/2004
Kallas för:  Lyra
Undan:  Newstory Jaffa
Efter:  Ask
Kull:  L-kullen
Ägare:  Linhda Mogren, Skövde

Anmärkning: Mentaltest:
Hd:A Ad:Ua Mh, Korad
 
Tävling: Utställning:
  1 ökl