SBCH Lp I II Korad Newstory Lego

RegNr:  S24285/2004
Kallas för:  Lego
Undan:  Newstory Jaffa
Efter:  Ask
Kull:  L-kullen
Ägare:  Eva Liisinantti, Länghem

Anmärkning: Mentaltest:
Hd:A Ad:ua Mh, Korad
 
Tävling: Utställning:
Lp I & II, cp ekl sph, SBCH sök
SM 5:a sök 2008, 5:a NoM sök 2008
Cert, BIR